Per què ?

Benvolgut/da,
El Centre Parroquial Sant Josep és una entitat amb molts anys de treball i que actualment té les següents seccions: Escacs, Bàsquet i Patinatge. El Centre organitza diverses activitats. La seva seu, en tot el conjunt, és propietat de la Parròquia i, des de fa poc, està gestionada per una Fundació.
La seu social consta d'un edifici central amb soterrani dedicat a administració, una planta baixa amb un ampli Bar amb sales pels socis i els escacs i dues plantes, la primera d'elles habilitada com a sala de teatre, la pista de Bàsquet i la pista de Patinatge.

Al començament de l'estiu, la Fundació va convocar a la Junta del Centre Parroquial i els va anunciar que s'havia de tancar el Centre, ja que tenien un informe fet per un arquitecte del Bisbat que informava que era perillós i, per seguretat, calia tancar-lo.
A l'entendre de la Junta del Centre, l'informe tenia una base però era exagerat i basat en la normativa que hi ha pels edificis que es fan actualment i que és molt estricta. De fet, el teatre ja no es feia servir, ja que no tenia sortida de seguretat i el cortinatge i les butaques no eren ignífugues. I també sabíem que s'havia de canviar tot el sistema d'entrada d'electricitat, amb totes les mesures de seguretat necessàries.

Després de diferents reunions i inspeccions oficials ja sabem el que cal millorar per poder continuar amb les nostres activitats i això està pressupostat en 25.000 €. Entenent que, de moment, el teatre continua clausurat, les reparacions són essencialment de tipus elèctric i de limitació d'aforament a les graderies de les pistes. L'estructura de l'edifici i les pistes és correcta.

Al no disposar d'aquests diners, s'han hagut de buscar solucions que ajudessin a fer front al cost que signifiquen aquestes obres. És per això que s'ha creat la comissió "Salvem Sant Pep", de la que en formen part les seccions de Bàsquet, Patinatge i Escacs, juntament amb l'Aspirantat de Sant Josep i el Bar.

L'activitat principal que hi ha programada és una diada el dissabte 2 de febrer que començarà a les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit a la Plaça de La Plana i als pavellons de bàsquet i patinatge, on fem una petició de col·laboració econòmica a tota la ciutadania i al món de l'esport. Les obres haurien de començar a finals de febrer per tal de que no clausurin les instal·lacions.

Tot el referent a la festa es pot trobar a la pàgina web: http://salvemsantpep.blogspot.com i les aportacions econòmiques es poden fer al compte que s'ha obert tant sols per sufragar aquestes obres, al Banc de Sabadell 0081-0024-88-0001558359.

El conjunt d'entrenadors del Club de Bàsquet estan preparant una sèrie d'iniciatives i d'activitats pels dissabtes a la tarda de les que s'anirà informant a través de la web de la comissió “Salvem Sant Pep” i de la pròpia pàgina del Club. Totes les activitats tenen com a únic objectiu recaptar fons per sufragar el cost de les obres del Centre.


ENTRE TOTS SALVAREM EL CENTRE PARROQUIAL!!!


- Comissió "Salvem Sant Pep" -